zavřít
Upravit životopis

Životopis

Murtagh je jednadvacetiletým synem Seleny a zrádce Dračích jezdců Morzana. Morzan je jediným z Krvopřísežníků, který měl dítě, a proto o Murtaghovi ví jen málo lidí. Mnoho z těch, kteří o Murtaghovi vědí, se ho snaží zabít ze strachu, aby se nestal svým otcem.
Selena zemřela ještě, když byl Murtagh malý, a tak byl vychován krutým otcem. Jednou, když byly Murtaghovi tři roky, se Morzan opil a vzteky po něm hodil svůj meč. Nebýt okamžité pomoci léčitelů, Murtagh by zemřel. Otcův meč mu však na zádech zanechal ošklivou jizvu, táhnoucí se přes celou páteř až k levému boku.
Poté, co byl jeho otec zabit Bromem, vyrůstal Murtagh na hradě krále Galbatorixe, který mu platil ty nejlepší učitele. Jeho hlavím učitelem se stal Tornak. Naučil Murtagha číst, psát, znát dějiny Alagaesie, ale hlavně bojovat. Nyní umí skvěle zacházet s mečem a ještě lépe s lukem. Tornak ale nebyl pouze jeho učitelem. Byl zároveň prvním člověkem, který se o Murtagha opravdu zajímal a kterému na něm opravdu záleželo.
Když Murtagh dospěl v muže, pozval ho Galbatorix na soukromou večeři. Murtagh se snažil navázat konverzaci, ale Galbatorix mu dával najevo, že nemá chuť se vybavovat. Po večeři se však rozpovídal. Nabídl Murtaghovi velení nad jeho vojskem. Přitom mu vykládal, jak mu záleží na jeho lidu a vůbec na celé Alagaesii, až Murtagh přijal.
Zanedlouho si ho Galbatorix nechal zavolat. Byl rozzuřený, protože se objevilo několik vzbouřenců, kterých se obával. Murtaghovým úkolem bylo vzpouru potlačit. Když se však zeptal, co má se vzbouřenci udělat, Galbatorix mu bez rozmýšlení odpověděl, že je má všechny zlikvidovat. Teprve teď Murtagh pochopil, jaký doopravdy král je.
Byl jím znechucený, a proto se rozhodl spolu s Tornakem uprchnout z jeho hradu. Při tomto nezdařilém pokusu byl však Tornak zabit. Murtaghovi se podařilo utéci, ale zůstal sám, pouze se svým koněm, který se jmenoval Tornak, po jeho učiteli.
Za nějakou dobu se doslechl, že král vyslal několik svých zrůd, aby našli jakého si chlapce, ze kterého má sám velký Galbatorix strach. Vydal se tedy po jejich stopách a našel je právě ve chvíli, kdy se chystali onoho chlapce (Eragona) zabít a zachránil mu život. Chlapec mu zprvu nedůvěřoval, ale neměl příliš na vybranou. Pověděl Murtaghovi, že se jmenuje Eragon, že se stal Dračím jezdcem a že hledá cestu k Vardenům. Murtagh se stává jeho společníkem, ochráncem, ale co je mnohem důležitější - přítelem. Celou dobu však zarytě mlčí o své minulosti.
Murtagh doprovází Eragona, avšak nechce jít až k Vardenům. Eragon to stále nedokáže pochopit. Mají stejný cíl, oba bojují proti království a Murtagh by mohl být pro vzbouřence cenným přínosem. Murtagh se však obává, že by ho Vardenové mohli poznat a uvěznit, či dokonce zabít.
Jednoho dne dojde mezi Murtaghem a Eragonem ke rvačce a Murtagh je pod nátlakem Safiry donucen přiznat, kdo je. Eragon mu přestává věřit jako dříve, ale nezavrhne ho. Zanedlouho začnou být pronásledováni Urgaly a Murtagh již nemá příležitost vyhnout se střetu s Vardeny. Když najdou jejich sídlo v Beleorských horách, jsou nuceni podstoupit prověření mysli Dvojčaty. Eragon ho podstoupí, ale Murtagh odmítne - nechce, aby zjistili, co je zač. Dvojčata se tedy pokusí prověřit mu mysl násilím a málem ho přitom zabijí. Jsou však včas zastaveni a Murtaghovo tajemství zůstává prozatím utajeno. Ale ne nadlouho. Vůdce Vardenů Ajihad pozná Murtaghův hlase (Morzanův hlas byl totiž velmi podobný) a nechá ho uvěznit. Má být uvězněn do doby, než si nechá prověřit mysl a to on neudělá nikdy.
Brzy nato dojde k bitvě mezi královými Urgaly a Vardeny. Ajihad se rozhodne Murtagha propustit, a tak se Murtagh postaví společně s Eragonem na stranu Vardenů. Pobije mnoho nepřátel a je Ajihadem uznán za spojence Vardenů.
Po vítězné bitvě se spolu s Ajihadem, Dvojčaty a několika vojáky vydává zahnat do tunelů pod horami posledních pár Urgalů. Při návratu jsou však zrazeni a napadeni. Murtagh dlouho odráží útok, ale nakonec je zraněn a odtažen Urgaly zpět do podzemí. Poté, co se na kraji propasti nacházejí jeho zkrvavené šaty, je prohlášen za mrtvého.
Murtagh však není mrtvý. Je unesen Dvojčaty, kteří tajne slouží Zlu a je předveden před Galbatorixe, kde je krutě potrestán za svůj útěk. Galbatorix ví, že je Murtagh velice silný, a proto mu dá jedno z dračích vajec, ze kterého se mu vylíhne rudý drak Trn. Galbatorix poté donutí Murtagha (zřejmě mučením) složit slib ve starověkém jazyce o tom, že mu bude sloužit a chránit ho. Galbatorix Murtagha ještě více zdokonalí v umění boje, ale hlavně ho naučí excelentně používat kouzla.
Po několika měsících je Murtagh Galbatorixem vyslán do bitvy na Hořících pláních, aby zabil vládce trpaslíků Hrothgara a pokusil se zajmout Eragona. Murtagh musí uposlechnout, a proto kouzlem zabije Hrothgara a postaví se s Trnem Eragonovi a Safiře. Po celou dobu jejich společného souboje má však na hlavě helmu. Když se Eragonovi podaří mu ji strhnout, je odhalena krutá pravda... Novým Dračím jezdcem na Galbatorixově straně je Murtagh.
Murtagh Eragona lehce porazí, ale nechá ho jít, i když ví, že ho za to Galbatorix krutě potrestá a vezme Eragonovi Zar'roc (Utrpení). Meč, který patřil jeho otci, který mu zanechal jizvu na zádech a který je jeho dědictvím. Ještě než odejde, prozradí Eragonovi tajemství: Je Eragonovým starším bratrem. Eragon je naprosto zdrcen - nedokáže uvěřit tomu, že je synem takové zrůdy, jakou byl Morzan. Murtagh nakonec na Trnovi odlétá z Hořících plání...